V ŽIVO!

Agenda 21: Depopulacija 95% sveta do leta 2030 se je že začela!

Dvignite roke vsi, ki ste kdaj slišali za Agendo 21? 

Agenda 21 je sklepni dokument svetovne konference OZN o okolju in razvoju (UNCED), ki je bil sprejet v Riu de Janeiru leta 1992.

Opredeljuje ključne okoljske probleme sodobnega sveta ter potrebne ukrepe za uresničitev tako imenovanega sonaravnega (trajnostnega) razvoja v 21. stoletju

in vsebuje neobvezujoča priporočila za zmanjševanje negativnih vplivov na okolje.

Agenda 21 je načrt za uveljavljanje družbenega, gospodarskega in okoljskega trajnostnega razvoja.

Gre za vodnik za oblikovanje vladne in poslovne politike ter nenazadnje tudi za vodnik, ki na nek način usmerja sprejemanje odločitev posameznikov.

Prav delovanje vsakega posameznika je namreč pomembno, da se Agenda 21 dejansko tudi uresničuje. Je program ukrepov za uresničitev načel in sporazumov iz Ria.

 

Vir: Facebook

Agenda 21 je program v upravljanju Združenih narodov, ki se nanaša na ohranjanje okolja.

Je kompleksen načrt, ki je namenjen implementaciji tako na globalni kot lokalni ravni.

Izpeljale naj bi jih organizacije ZN, vlade držav in predstavniki skupin, kjer se dogaja največji pritisk na okolje.

Številka 21 se nanaša na 21. stoletje, ki predstavlja obdobje, v katerem moramo začeti skrbeti za okolje in čim bolj zmanjšati vplive na okolje.

Ker je Agenda 21 ves čas v povezavi s pojmom trajnostni razvoj (ang. Sustainable Development), se spodobi, da na tem mestu navedemo tudi definicijo le-tega (prvič je ta pojem opredelila leta 1987 Svetovna komisija za okolje in razvoj (WCED) v poročilu Naša skupna prihodnost): Trajnostni razvoj je takšen razvoj, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal možnost prihodnjih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam.

Trajnostni razvoj si lahko tako razlagamo tudi kot sonaraven, trajno uravnotežen, zadržan, zdržen okolje ohranjajoč, okoljsko odgovoren, obstojen ali okoljsko pravičen razvoj.

 

Kako je prišlo do sprejetja Agende 21? 

Revščina, uničevanje okolja ter bolezni so privedle mnoge ljudi, da so o slabem stanju našega planeta pričeli aktivno razmišljati.

Že leta 1972 je bilo v Stockholmu prvo svetovno srečanje o okolju, ki so se ga udeležili predstavniki 113 držav.

To je bila Konferenca o človekovem okolju, kjer so začeli uradno in javno opozarjati na okoljsko problematiko.

Leta 1987 je Bruntlandova komisija izdala poročilo z naslovom Naša skupna prihodnost, ki se dotika različnih problematik in svet opozarja, da mora spremeniti način življenja in preiti k novemu obdobju ekološko zdravega gospodarskega razvoja.

Komisija je izpostavila pomen trajnostnega razvoja, kjer se razvoj ne tiče samo sedanjosti, temveč tudi prihodnosti.

Leta 1989 so Združeni narodi že začeli načrtovati konferenco o okolju in razvoju.

Oblikovali so mnogo sporazumov in se veliko pogajali na mednarodni ravni, nato pa je sledil še zadnji korak leta 1992: Konferenca Združenih narodov o okolju in razvoju v Rio de Janeiru v Braziliji.

Šlo je za Srečanje na vrhu, ki so se ga udeležili voditelji in ministri iz 179 držav in je bilo tako največje srečanje svetovnih voditeljev v zgodovini.

Glavno sporočilo, ki se je oblikovalo na konferenci v Riu je bilo, da morata skrb za okolje in skrb za trajnostni razvoj postati odgovornost celotnega sveta na mednarodni ravni.

V Riu so sprejeli dva mednarodna sporazuma, dve načelni izjavi in več ukrepov za trajnostni razvoj v svetu. Agenda 21 je bila dober zaključek konference v Riu.

 

Agenda 21 

Celotno besedilo Agende 21 je zelo obsežno, saj vsebuje kar 310 strani v knjigi z naslovom Agenda 21: Program ukrepov Združenih narodov iz Ria.

Knjigo je izdala založba Združenih narodov (UN Publications).

Zelo pomembna je Preambula k Agendi 21, ki jo najdemo v knjigi Agenda za spremembo s srečanja na vrhu, katere avtor je Michael Keating.

Preambula, ki je sicer tudi prvo poglavje Agende, med drugim pravi, da je Agenda 21 odraz svetovnega soglasja na najvišji ravni in politične predanosti ideji o nujni povezanosti razvoja z varstvom okolja.

Agenda se ukvarja z naraščajočimi problemi sedanjosti in s pripravami na izzive, ki nas čakajo v naslednjem stoletju.

Agenda 21 ugotavlja, da je trajnostni razvoj predvsem odgovornost posameznih vlad ter da bodo za njegovo izvedbo potrebne nacionalne strategije, načrti in politike.

Prizadevanja držav se morajo med seboj povezati v mednarodnem sodelovanju prek organizacij kot so Združeni narodi.

Spodbujati je treba tudi širšo udeležbo javnosti ter aktivno vključevanje nevladnih organizacij in drugih skupin.

Za dosego ciljev, ki so postavljeni v Agendi 21, bo potrebna nova obsežna finančna pomoč državam v razvoju.

To dodatno pomoč potrebujejo za pokritje vedno večjih stroškov , ki jih imajo z izvajanjem ukrepov za reševanje svetovnih ekoloških problemov ter za pospešitev trajnostnega razvoja.

Denar je potreben tudi, da bo mednarodnim inštitucijam omogočeno izvajanje priporočil iz Agende 21.

Posebno pozornost bi morali posvetiti državam, katerih gospodarstvo je v prehodnem obdobju, vključno z vzhodnoevropskimi državami in državami bivše Sovjetske zveze, v katerih včasih spreminjajo gospodarski sistem sredi resnih družbenih in političnih napetosti.

 

Agenda 21 obravnava naslednja področja, ki so razdeljena v 4 dele:

 

1. del:

1) Družbene in gospodarske razsežnosti

2) Mednarodno sodelovanje

3) Odpravljanje revščine

4) Spreminjanje potrošniških navad

5) Prebivalstvo in trajnostni razvoj

6) Zdravje

7) Trajnostna naselja

8) Odločitve za trajnostni razvoj

9) Varovanje ozračja

 

2. del: Gospodarjenje z naravnimi viri in njihovo varovanje

10) Trajnostno gospodarjenje z zemljo

11) Ohranjanje gozdov

12) Boj proti suši in širjenju puščav

13) Trajnostni razvoj v gorskih območjih

14) Trajnostno kmetijstvo in razvoj podeželja

15) Ohranjanje biološke raznovrstnosti

16) Uporaba biotehnologije

17) Varovanje oceanov

18) Gospodarjenje s sladko vodo

19) Varnejša uporaba strupenih kemikalij

20) Ravnanje z nevarnimi odpadki

21) Ravnanje s komunalnimi odpadki in odplakami

22) Ravnanje z radioaktivnimi odpadki

 

3.del: Krepitev vloge pomembnejših skupin

23) Preambula h krepitvi vloge pomembnejših skupin

24) Ženske in trajnostni razvoj

25) Vloga otrok in mladine

26) Krepitev vloge domorodnih ljudstev

27) Sodelovanje z nevladnimi organizacijami

28) Lokalne oblasti

29) Delavci in sindikati

30) Podjetništvo in industrija

31) Znanstveniki in tehnologi

32) Krepitev vloge kmetov

 

4.del: Sredstva za izvedbo

33) Financiranje trajnostnega razvoja

34) Prenos tehnologije

35) Znanost za trajnostni razvoj

36) Izobraževanje, usposabljanje in javna zavest

37) Ustvarjanje zmožnosti za trajnostni razvoj

38) Organiziranost za trajnostni razvoj

39) Mednarodna zakonodaja

40) Informacije za sprejemanje odločitev

 

Agenda 21 za Slovenijo

V Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj Umanotera, ki je nevladna organizacija, so opazili, da se Slovenija ni približevala modelu trajnosti, temveč se je od njega vse bolj oddaljevala.

Kot odgovor na situacijo je v njihovi organizaciji nastal projekt Agenda 21 za Slovenijo.

Slovenija se uvršča med 30-40 najbolj razvitih držav na svetu.

Kar zadeva prizadevanja za izboljšanje stanja in varstva okolja v Sloveniji pa ne sodimo v elitno družbo razvitih, postindustrijskih držav.

V Državnem zboru RS so sprejeli zakon o varstvu okolja že junija 1993, kar je s pravnega stališča pomenilo odlično podlago za uresničevanje načel trajnostnega razvoja.

Vendar se ta načela v praksi vse prepočasi uresničujejo, tako na pravni, kot tudi na programsko-akcijski ravni. 

 

Poglejte si tale video, ki vas bo šokiral. Želijo si namreč eliminirati srednje slojni razred po celem svetu! 


POGLEJTE SI VIDEO:

Komentarji

Napiši komentar
  1. 20. 5. 2020 ob 2:00 snoop4truth

    THE UNITED STATES REJECTED AGENDA 21 ALMOST 30 YEARS AGO! Conspiracy promoters falsely claim that Agenda 21 is a U.N plan to expand the wilderness into areas already occupied by humans so as drive us out of our rural and suburban homes and into tightly-packed, over-populated "Kill Cities" in furtherance of the planned extinction of mankind. But, none of this is so. Agenda 21 was merely a suggestion that the United Nations recommended to all its member nations in 1992. Member nations were permitted, but not required to adopt Agenda 21 for themselves. Under the United States Constitution, both the President and the Senate must consent to a proposed international treaty or convention before it becomes law in the United States. While the President ceremonially signed Agenda 21, the Senate withheld its consent to Agenda 21. As a result, the United States government REJECTED Agenda 21 almost 30 years ago, a fact which conspiracy promoters fraudulently conceal from their followers. That means Agenda 21 never applied in the United States and does not apply in the United States now. So, whatever Agenda 21 "would have done" if it not been REJECTED is completely irrelevant. It was REJECTED. Likewise so-called "Agenda 21 Map" is entirely FAKE and had nothing to do with Agenda 21 in the first place. Instead, the fake "Agenda 21 Map" was a wild exaggeration created by Michael Coffman to generate United States Senate opposition to "The U.N. Treaty On Bio-Diversity", something entirely different from Agenda 21. (This is why the fake map only depicts the United States, rather than all member nations of the United Nations.), As it turned out, the United States Senate also rejected The U.N. Treaty On Bio-Diversity. So, neither Agenda 21 nor The U.N. Treaty On Bio-Diversity (which the fake "Agenda 21 Map" allegedly illustrated) ever applied in the United States. BOTH WERE REJECTED. The mere fact that some elected local governments have since passed regulations to protect the remaining environment has NOTHING to do with Agenda 21. These elected local governments merely concluded (entirely on their own) that some protection of the environmental made sense. AGENDA 21 IS MERELY PART OF THE PATTERN BELOW. Google "The Hoaxes Of Deborah Tavares", or click here. https://www.waccobb.net/forums/showthread.php?130336-The-hoaxes-of-deborah-tavares-(conspiracy-weaponized-weather-fires-depopulation)&

Poglej si še

Na naslovnico

Ganjeni do solz... Danes je oče zopet prišel domov pijan...

10.02.2017

Danes je oče zopet prišel domov pijan... Zopet se je spravil na mamo in jo pretepal. Bil sem jezen, držal sem mamo in jo poskuš

Če na tej sliki najdete 2 mački - potem ste genij!

21.10.2017

Ste? Puzle in uganke obožujete vsi bralci Megasveta, zato je ta še toliko bolj zanimiva. Damo stavit, da ste tudi vi en od takih, ki obožu

Kaznovali voznika, ki se je peljal 20km/h pod dovoljeno mejo!

25.09.2018

Po celem svetu se redno spreminjajo dovoljenja hitrosti. Včasih ne opaziš na novo postavljenega znaka. Tako se je zgodilo tudi s tem vozni

˝Starši so me pri dveh letih pustili na Socialni, ampak danes se nimam kaj smiliti sam sebi,...˝

06.12.2020

Norbert Küplen se je rodil z boleznijo, ki povzroča motnjo v razvoju hrustanca dolgih kosti. Tako je star 29 let in visok 137 centimetrov, kar je

80 letna babica je stopila v avtobus z nekaj centi. Šofer tega ni mogel prenesti in odšel z avtobusa - Ko se je vrnil...

19.08.2017

To, kar se je zgodilo na avtobusu, je obnorelo cel splet. To zgodbo je prebralo že na tisoče ljudi, še toliko pa jih jo je delilo. Tudi v

´Kemoterapija ubija človeka, ne raka!´ - trdi zdravnik!

07.03.2017

"Kemoterapija ubija človeka, NE raka trdi Dr. Hardin B. Jones. Kot poroča bivši profesor medicinske fizike in fiziologije univerze v Kali

X
PRIDRUŽI SE NAM!